Onze organisatie

Ons managementteam plus eindredacteuren

JOS CAMPMAN

JOS CAMPMAN

ALGEMEEN DIRECTEUR/HOOFDREDACTEUR

WALTHER TJON PIAN GI

WALTHER TJON PIAN GI

ZAKELIJK DIRECTEUR

GEESKE HENDRIKSEN

GEESKE HENDRIKSEN

PRODUCENT

CHANTAL TJIN

CHANTAL TJIN

EINDREDACTEUR
EBRU BASKAN

EBRU BASKAN

EINDREDACTEUR
ANIL RAMDAS  †

ANIL RAMDAS †

EINDREDACTEUR/PRESENTATOR
tot zijn overlijden in februari 2012

Onze organisatie

Onze organisatie

Stichting Multiculturele Televisie Nederland maakte onderdeel uit van het publieke omroepbestel. Het tv-productiebedrijf werd via een convenant gefinancierd door het ministerie van OCW en de steden Amsterdam, Rotterdam en Utrecht (en Den Haag tot en met 2008). MTNL hield per 1 januari 2013 op te bestaan.

Bestuurder en directeur/hoofdredacteur was vanaf januari 2010 Jos Campman. Hij was de opvolger van Gerard Reteig en Bart Römer. De directie bestond verder uit zakelijk directeur Walther Tjon Pian Gi.

Als producent trad dat jaar Geeske Hendriksen aan. Het nieuwe journalistieke managementteam bestond verder uit de eindredacteuren Chantal Tjin, Anil Ramdas (†) en Ebru Baskan, en de coördinatoren Roshnie Phoelsingh, In-Soo Radstake en Samira el Boustati.

De Raad van Toezicht van MTNL bestond uit Yasemin Tümer (voorzitter), Mirjam Shatanawi (secretaris), Ton Tekstra (penningmeester), Jerry Straub en Ruud Chander.

Het hoofdkantoor van MTNL was sinds ruim drie jaar gevestigd in Amsterdam-Oost; een regiokantoor was er in Rotterdam. Voor opnamen werd gebruikt gemaakt  van een eigen kleine studio, DeSmet Studio’s en de grote studio van RTV Noord Holland.